KDC NHƠN ĐỨC – CƠ HỘI TỪ CƠ SỞ GIÁO DỤC

Được sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự hỗ trợ và giúp đỡ của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường được giao đất để triển khai các bước xây dựng thành trụ sở đào tạo chính của trường. Trong quy mô tổng gần 30 hecta đất tại khu dân cư Nhơn Đức, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường được cấp 08 ha, phần còn lại được cấp cho trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao.


Giới thiệu Dự án đầu tư đầu tay của Công ty BĐS Gia Việt - Dự án Haborizon Nha Trang

www.haborizon-nhatrang.vn

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hay muốn tìm hiểu thêm về chúng tôi . Xin hãy liên hệ với chúng tôi để có câu trả lời chính xác và nhanh nhất

Liên Hệ